Słownik

Karny odpowiednik premii

Funkcjonuje jako negatywny składnik banku premii. W sytuacji gdy pracownik nie zrealizuje minimum swojego planu, jego premia, która jest skumulowana w banku premii, zostanie pomniejszona. Pracownik, który miał w danym okresie niskie wyniki nie tylko więc nie otrzymuje premii, ale także traci część odłożonej premii z poprzednich okresów.

Patrz też: Bank premii
Zobacz więcej haseł