Słownik

Bonusy niematerialne

Zmienny składnik świadczeń, zależny od wydajności i efektywności pracy, nie mający obiektywnie wymiernego charakteru. Poprzez bonusy niematerialne należy rozumieć różnego typu podziękowania, wyrazy uznania, pochwały itp.

Patrz też: Bonus
Zobacz więcej haseł