Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Informacje prasowe

Podsumowanie raportu placowego dla branzy it jesien zima 2023

08.01.2024

Wynagrodzenia na różnych szczeblach


Raport zawiera informacje o wynagrodzeniach i benefitach na różnych stanowiskach. W branży IT bardzo cenione są indywidualne umiejętności i wiedza pracowników. Widać to na przykładzie specjalistów ekspertów, których wynagrodzenie zasadnicze przewyższa wynagrodzenie kierowników na niższym poziomie. Według raportu płacowego specjalista ekspert zarabia 14 500 PLN, podczas, gdy kierownik na niższym poziomie 13 000 PLN. Taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko w innych branżach. Tę interesującą kwestię przedstawia poniższy wykres.

Wynagrodzenie zasadnicze na różnych poziomach w branży IT (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy dla branży IT – jesień/zima 2023Wynagrodzenia na stanowiskach


Z branżą IT najbardziej kojarzy się stanowisko programisty. W takim razie odpowiemy na pytanie, który programista zarabia najwięcej? Na wykresie przedstawiono wynagrodzenie całkowite dla programistów na poziomie starszego specjalisty. Według raport płacowego najwyższe wynagrodzenia całkowite otrzymuje programista aplikacji mobilnych – 21 000 PLN. Z kolei najniższe wynagrodzenia wśród programistów otrzymuje programista Back-End – 14 917 PLN oraz programista baz danych – 13 933 PLN.

Mając do dyspozycji raport płacowy stosunkowo łatwo można sprawdzić wynagrodzenie na poszczególnym stanowisku. Dodatkowo można zobaczyć, jak kształtują się wynagrodzenia w oparciu o dodatkowe kryteria, takie jak: wielkość zatrudnienia, kapitał, czy też województwo.

Wynagrodzenie całkowite wypłacone na różnych stanowiskach na poziomie starszego specjalisty (brutto PLN)

Wykres

Raport płacowy dla branży IT – jesień/zima 2023Jakie podwyżki dla specjalistów w IT?


W raporcie płacowym jesień/zima 2023 po raz pierwszy zaprezentowano inny sposób analiz podwyżek. Rozdzielono podwyżki systemowe od podwyżek indywidualnych. W raporcie znajdziemy informacje o zrealizowanych i planowanych podwyżkach systemowych oraz zrealizowanych podwyżkach indywidualnych.

W przypadku specjalistów z branży IT w okresie od listopada 2022 do października 2023 wynagrodzenia zasadnicze wzrosły o 8,2%. Podwyżki indywidualne natomiast wyniosły 15%. Informacje o planowanych podwyżkach na okres od listopada 2023 do października 2024 znajdą Państwo w raporcie płacowym dla branży IT, który jest dostępny tutaj.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń dla specjalistów w branży IT

systemowe zrealizowane podwyżki wynagrodzeń

indywidualne zrealizowane podwyżki wynagrodzeń

8,2%

15,0%

 

Raport płacowy dla branży IT – jesień/zima 2023Benefity dla ekspertów


W raporcie znajdziemy również informacje o tym, jakie benefity przysługują pracownikom na różnych stanowiskach. Dane przedstawiono zarówno dla wszystkich firm biorących udział w badaniu jak również w oparciu o takie kryteria jak: wielkość zatrudnienia, kapitał firmy, przychody oraz województwa (tam, gdzie jest wystarczająca próba). Poniżej tabela z oferowanymi benefitami na poziomie specjalista – ekspert.

Niemal 100% firm z branży IT oferuje swoim pracownikom szkolenia zawodowe, pracę zdalną, dodatkową opiekę medyczną, zajęcia sportowo-rekreacyjne, elastyczny czas pracy oraz polisę na życie/NNW. Z kolei najmniej popularnymi benefitami w tej grupie pracowników są dodatkowy program emerytalny oraz dodatkowy płatny urlop.

Benefity oferowane pracownikom zatrudnionym na poziomie specjalisty eksperta w branży IT

Wykres

Raport płacowy dla branży IT – jesień/zima 2023O raporcie


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT – jesień/zima 2023 wzięło udział 83 firmy. Dane prezentowane są dla 82 stanowisk (172 w podziale na poziomy) oraz trzech szczebli zatrudnienia: specjalistów, kadry kierowniczej, kadry zarządzającej. W tej edycji w analizach uwzględniono dane dla 13 476 pracowników. Pełna wersja Raportu pozwala sprawdzić, jak kształtują się wynagrodzenia w IT w oparciu o następujące kryteria: pochodzenie kapitału firmy, wielkość przychodu, wielkość zatrudnienia, województwo. Dane zostały zaprezentowane z wykorzystaniem następujących miar statystycznych: dolnego i górnego kwartyla, mediany, średniej, odchylenia standardowego oraz decyli. Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo tutaj.

Sedlak & Sedlak wyraża zgodę na publikację niniejszych opracowań pod warunkiem powołania się na źródło: wynagrodzenia.pl oraz zamieszczenie pod artykułem aktywnego linku do strony Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (https://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np) czcionką nie mniejszą niż czcionka użyta w publikacji.