Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 5030 PLN
Account manager 7000 PLN
Nauczyciel biologii 3930 PLN
Piekarz 3650 PLN
Manager hotelu 5280 PLN
Java developer 5820 PLN
Programista .NET 11780 PLN
Betoniarz 3860 PLN
Kreślarz 4980 PLN
Pomoc laboratoryjna 3170 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2017 roku

08.03.2018 Emilia Zuzia
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania:

interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń całkowitych w przemyśle lekkim wyniosła w 2017 roku 4 211 PLN brutto miesięcznie i była o 316 PLN niższa od mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim. Co czwarty zatrudniony w tej branży zarabiał powyżej 6 000 PLN brutto. Z kolei zarobki 25% pracowników nie przekraczały 3 180 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuW przemyśle lekkim najwięcej zarabiali zatrudnieni w województwie mazowieckim, mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 101 PLN brutto miesięcznie. Mediana zarobków w kolejnym w zestawieniu - województwie dolnośląskim była niższa o 460 PLN i wyniosła 4 641 PLN. Najmniej zarabiali pracujący w województwie lubelskim, podlaskim i podkarpackim, odpowiednio: 3 600, 3 585 i 3 494 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń w przemyśle lekkim
w poszczególnych województwach w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPoziom zarządzania


Na wykresie poniżej przedstawiono mediany wynagrodzeń na różnych szczeblach zarządzania. Pracownicy szeregowi zarabiali przeciętnie 3 000 PLN brutto. Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 4 354 PLN, a kierowników 6 705 PLN. Z kolei dyrektorzy przeciętnie otrzymywali ok. 15 000 PLN brutto. 25% najlepiej opłacanych dyrektorów w handlu otrzymywało ponad 21 000 PLN brutto miesięcznie.

Więcej danych o zarobkach znajdą Państwo w narzędziu Moja Płaca na stronie
wynagrodzenia.pl.


Wynagrodzenia całkowite
na różnych poziomach zarządzania w 2017 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

dyrektor

9 952

15 000

21 432

kierownik

4 750

6 705

9 400

specjalista

3 495

4 354

5 700

pracownik szeregowy

2 500

3 000

3 700

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuMiejscowość


W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia w przemyśle lekkim w miejscowościach różnej wielkości w 2017 roku.

Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim
w miejscowościach różnej wielkości w 2017 roku (brutto w PLN)

miejscowość

(liczba mieszkańców)

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

200 - 500 tys.

 3 200

4 300

6 362

100 - 200 tys.

3 135

4 210

6 149

50 - 75 tys.

3 000

4 000

5 500

10 -25 tys.

3 000

3 924

5 502

poniżej 10 tys.

2 919

3 850

5 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuStanowiska


W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w przemyśle lekkim w 2017 roku.

Wynagrodzenia całkowite na wybranych
stanowiskach w przemyśle lekkim w 2017 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

dyrektor ds. produkcji

130

8 516

12 051

18 000

główny księgowy

170

7 450

7 900

10 000

kierownik magazynu

114

4 100

5 125

7 081

specjalista ds. badań i rozwoju

113

3 760

4 520

5 645

pracownik administracyjny

115

2 400

3 000

3 520

stolarz

170

2 345

2 973

3 636

pracownik produkcji

307

2 201

2 640

3 100

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWięcej danych o zarobkach na konkretnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.


W przemyśle lekkim mężczyźni zarabiali przeciętnie o 360 PLN więcej niż kobiety. Natomiast najwyżej wynagradzani panowie miesięcznie otrzymywali przynajmniej 6 600 PLN brutto. Zarobki najwyżej opłacanych pań wyniosły 5 835 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia
całkowite osób różnej płci w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach w wybranych branżach

Zarobki na stanowiskach w wybranych branżach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Emilia Zuzia
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".