Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2017 roku

08.03.2018 Emilia Zuzia
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania:

interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń całkowitych w przemyśle lekkim wyniosła w 2017 roku 4 211 PLN brutto miesięcznie i była o 316 PLN niższa od mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim. Co czwarty zatrudniony w tej branży zarabiał powyżej 6 000 PLN brutto. Z kolei zarobki 25% pracowników nie przekraczały 3 180 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuW przemyśle lekkim najwięcej zarabiali zatrudnieni w województwie mazowieckim, mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 101 PLN brutto miesięcznie. Mediana zarobków w kolejnym w zestawieniu - województwie dolnośląskim była niższa o 460 PLN i wyniosła 4 641 PLN. Najmniej zarabiali pracujący w województwie lubelskim, podlaskim i podkarpackim, odpowiednio: 3 600, 3 585 i 3 494 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń w przemyśle lekkim
w poszczególnych województwach w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPoziom zarządzania


Na wykresie poniżej przedstawiono mediany wynagrodzeń na różnych szczeblach zarządzania. Pracownicy szeregowi zarabiali przeciętnie 3 000 PLN brutto. Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 4 354 PLN, a kierowników 6 705 PLN. Z kolei dyrektorzy przeciętnie otrzymywali ok. 15 000 PLN brutto. 25% najlepiej opłacanych dyrektorów w handlu otrzymywało ponad 21 000 PLN brutto miesięcznie.

Więcej danych o zarobkach znajdą Państwo w narzędziu Moja Płaca na stronie
wynagrodzenia.pl.


Wynagrodzenia całkowite
na różnych poziomach zarządzania w 2017 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

dyrektor

9 952

15 000

21 432

kierownik

4 750

6 705

9 400

specjalista

3 495

4 354

5 700

pracownik szeregowy

2 500

3 000

3 700

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuMiejscowość


W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia w przemyśle lekkim w miejscowościach różnej wielkości w 2017 roku.

Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim
w miejscowościach różnej wielkości w 2017 roku (brutto w PLN)

miejscowość

(liczba mieszkańców)

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

200 - 500 tys.

 3 200

4 300

6 362

100 - 200 tys.

3 135

4 210

6 149

50 - 75 tys.

3 000

4 000

5 500

10 -25 tys.

3 000

3 924

5 502

poniżej 10 tys.

2 919

3 850

5 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuStanowiska


W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w przemyśle lekkim w 2017 roku.

Wynagrodzenia całkowite na wybranych
stanowiskach w przemyśle lekkim w 2017 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

dyrektor ds. produkcji

130

8 516

12 051

18 000

główny księgowy

170

7 450

7 900

10 000

kierownik magazynu

114

4 100

5 125

7 081

specjalista ds. badań i rozwoju

113

3 760

4 520

5 645

pracownik administracyjny

115

2 400

3 000

3 520

stolarz

170

2 345

2 973

3 636

pracownik produkcji

307

2 201

2 640

3 100

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWięcej danych o zarobkach na konkretnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.


W przemyśle lekkim mężczyźni zarabiali przeciętnie o 360 PLN więcej niż kobiety. Natomiast najwyżej wynagradzani panowie miesięcznie otrzymywali przynajmniej 6 600 PLN brutto. Zarobki najwyżej opłacanych pań wyniosły 5 835 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia
całkowite osób różnej płci w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach w wybranych branżach

Zarobki na stanowiskach w wybranych branżach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Emilia Zuzia
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".