Artykuły

Najwyżej i najniżej wynagradzani pracownicy szeregowi w 2020 roku

02.07.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 19 092 pracowników szeregowych. Z czego 58% badanych stanowili mężczyźni. 32% badanych było w wieku od 18 do 25 lat. 41% miało wykształcenie średnie lub pomaturalne. 23% pracowało w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników.
Mediana płac pracowników szeregowych wyniosła 3 693 PLN brutto, czyli o 1 407 PLN mniej niż mediana ogólnopolska. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało mniej niż 3 056 PLN, a 10% mniej niż 2 700 PLN. Natomiast 25% najwyżej zarabiających otrzymywało wynagrodzenie wyższe niż 4 585 PLN, a 10% płacę wyższą niż 5 985 PLN.

Najniżej wynagradzane kobiety zatrudnione na poziomie pracownika szeregowego zarabiały mniej niż 2 900 PLN, a mężczyźni 3 286 PLN. Natomiast najwyżej opłacane pracownice szeregowe zarabiały więcej niż 4 090 PLN, w przypadku mężczyzn było to 4 967 PLN.

Wynagrodzenia najwyżej i najniżej wynagradzanych pracowników szeregowych w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPracownicy szeregowi w województwie mazowieckim zarabiali najwięcej, zarówno w grupie najwyżej i najniżej opłacanych. Różnica pomiędzy najwyżej a najniżej zarabiającymi wyniosła tam 1 788 PLN. Pracownicy szeregowi w obu tych grupach zarabiali najmniej w województwie świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim. W tych województwach różnica między najwyżej zarabiającymi a najniżej wyniosła około 1 200 PLN.

Wynagrodzenia najwyżej i najniżej wynagradzanych pracowników szeregowych w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPracownicy szeregowi zarabiali najwięcej, zarówno w grupie najwyżej jak i najniżej wynagradzanych w branży IT (różnica 2 780 PLN). Duża różnica między najwyżej a najniżej zarabiającymi (2 012 PLN) była również w bankowości. Natomiast w kulturze i sztuce, gdzie zarobki były najniższe, różnice w pensjach pomiędzy najwyżej a najniżej wynagradzanymi wyniosła niewiele ponad 1 000 PLN.

Wynagrodzenia najwyżej i najniżej wynagradzanych pracowników szeregowych w różnych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe płace, zarówno wśród najwyżej i najniżej wynagradzanych otrzymywali pracownicy największych firm. Różnica pomiędzy najniżej i najwyżej opłacanymi wyniosła tam 1 750 PLN. Natomiast w najmniejszych organizacjach, gdzie płace były najniższe, różnica pomiędzy tymi grupami wyniosła 1 275 PLN.

Wynagrodzenia najwyżej i najniżej wynagradzanych pracowników szeregowych w firmach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowano listę najwyżej i najniżej wynagradzanych pracowników szeregowych.

Wynagrodzenia najniżej i najwyżej wynagradzanych pracowników szeregowych w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

kelner

55

2 600

3 056

3 597

pracownik ochrony

45

2 600

2 738

3 550

sekretarka medyczna

51

2 636

2 950

3 306

sprzedawca w branży spożywczej

75

2 641

3 056

3 625

pracownik sprzątający

65

2 667

2 900

3 316

opiekunka do dzieci

86

2 674

2 973

3 295

rejestratorka medyczna

81

2 680

2 900

3 250

pracownik gastronomii

83

2 700

3 056

3 566

pracownik gospodarczy

42

2 720

2 930

3 288

opiekun medyczny

49

2 735

2 950

3 170

spedytor

61

3 240

4 457

6 100

technik serwisu

45

4 000

5 100

6 100

automatyk

112

3 949

4 592

5 985

magister farmacji

79

4 500

5 094

5 790

kierowca samochodu ciężarowego

454

3 410

4 500

5 783

pracownik utrzymania ruchu

62

4 019

4 850

5 732

drukarz

50

3 410

4 439

5 673

konstruktor

80

3 820

4 500

5 500

elektromechanik

130

3 614

4 479

5 275

serwisant maszyn

84

3 564

4 355

5 241

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".