Słownik

Dodatek na wejście

Dodatkowa kwota pieniężna oferowana rekrutowanemu pracownikowi, która ma na celu nakłonienie go do podjęcia współpracy i zrekompensowanie utraty wynagrodzenia u poprzedniego pracodawcy.
Zobacz więcej haseł