Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Wynagradzanie twórców projektów wynalazczych w świetle orzecznictwa sądowego

01.01.2004
Wynagradzanie twórców projektów wynalazczych  w świetle orzecznictwa sądowego

Autor: Eugeniusz Waliszko

ISBN: 83-89073-63-3

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Branta , Bydgoszcz 2004, str. 326, A5

Znajomość i stosowanie zasad efektywnej gospodarki staje się we współczesnym świecie jednym z istotnych warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w każdej praktycznie dziedzinie gospodarki.
Dotychczasowe zainteresowanie tymi zagadnieniami ze strony praktyki gospodarczej uznać należy za wysoce niezadowalające. Wydanie niniejszego opracowania wydaje się niezbędne, zwłaszcza że zostały uchylone szczegółowe przepisy dotyczące zasad obliczania efektów, stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzenia za. projekty wynalazcze, przez ustawę z 30 czerwca 2000 r. (p.w.p. ze zmianami), Wobec powyższego w rozdziale I przedstawiono ogólne przesłanki dc ustalania efektów wprowadzenia w życie projektów wynalazczych, będących podstawą ustalania wynagrodzenia dla twórców tych projektów. Twórcy projektów wynalazczych mają prawo do wynagrodzenia, o ile ich rozwiązania zostaną zastosowane w praktyce i przyniosą wymierne korzyści lub korzyści szacunkowe.