Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Partycypacyjny system wynagrodzeń

01.01.2003
Partycypacyjny system wynagrodzeń

Autor: Mieczysław Kabaj

Wydawca: Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2003, 190str., B5

Książka stanowi rozszerzoną i poprawioną wersję raportu z badań pt. ,,Partycypacyjny system motywacji do wzrostu produktywności (w warunkach integracji polskiej gospodarki z Unią Europejską)”. Opierając się na badaniach empirycznych i porównawczych, opracowano elementy teorii oraz zaprojektowano modele partycypacyjnego systemu wynagrodzeń (PSW) i motywacji. Książka zawiera także projekt wdrożeniowy, obejmujący cztery warianty partycypacji pracowników w efektach ekonomicznych przedsiębiorstw, które oparte są na udziale wynagrodzeń w sprzedaży, dochodzie przedsiębiorstwa, wydajności i produktywności. Warianty te były wytestowane w kilkunastu przedsiębiorstwach i umożliwiły zwiększenie produktywności, wynagrodzeń i zysku w granicach od 20% do 80%. Badania empiryczne udowodniły, że 56% badanych przedsiębiorstw jest zainteresowanych opracowaniem i wdrożeniem partycy-pacyjnego systemu wynagrodzeń. W pracy dokonano próby opracowania szerszej koncepcji i elementów teorii kapitalizmu partycypacyjnego, którego głównym filarem jest nowy system wynagrodzeń i motywacji. System ten, umożliwiając udział pracowników w efektach ich pracy, będzie stymulował postęp techniczny i organizacyjny oraz wzrost produktywności, a także stworzy harmonię interesów i wartości. Określono główne uwarunkowania stopniowego budowania zrębów tego systemu i jego wpływ na życie społeczne, postawy ludzi i grup społecznych.