Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Budowa systemu wynagradzania menedżerów

Zarządzanie wynagrodzeniami członków zarządów nigdy nie było tak wymagające, jak w dzisiejszych czasach. Wraz ze wzrostem skomplikowania pakietów wynagrodzeń organizacje stanęły przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Jak powiązać wynagrodzenie zarządzających z wynikami przedsiębiorstwa? Jak ustalić proporcję pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym, a zmiennym, krótko i długoterminowym? Na jakich instrumentach finansowych i o jakie kryteria oprzeć długoterminowe programy motywacyjne? Jakie świadczenia dodatkowe zaoferować menedżerom?


CO OFERUJEMY?
 • analizę obecnego systemu wynagrodzeń, zaprojektowanie zmian w obowiązującym systemie lub stworzenie nowego systemu od podstaw,

 • powiązanie celów strategicznych Państwa firmy z celami osób zarządzających,

 • atrakcyjny dla osób zarządzających pakiet wynagrodzeń spójny z obowiązującymi przepisami prawa i dyrektywami unijnymi (CRR, CRD IV) oraz z praktyką rynkową,

 • implementację najlepszych praktyk wynagradzania kadry menadżerskiej stosowanych na świecie

 • zastosowanie w pakiecie wynagrodzeń instrumentów finansowych pozwalających na rozliczenie wynagrodzenia z 19% stawką podatku,

 • system wynagrodzeń który optymalizuje nakłady na wynagrodzenia kadry zarządzającej zapewniając jej właściwy poziom motywacji do realizacji długoterminowych celów strategicznych przedsiębiorstwa.DLA KOGO?
Swoją ofertę kierujemy do wszystkich spółek, którym zależy na utrzymaniu i motywowaniu swoich menedżerów. Zaprojektowanie właściwego systemu wynagrodzeń kadry zarządzającej polecamy również firmom, które przechodzą intensywne zmiany (fuzje lub przejęcia, IPO, restrukturyzacje itd.) Ponadto, kierując się zaleceniami Komisji Europejskiej, rekomendujemy dokonywanie corocznej weryfikacji wysokości pakietu wynagrodzeń managementu

PRZEBIEG PROJEKTU

 1. Analiza sytuacji firmy i konsultacje z przedstawicielami spółki
  • analiza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, identyfikacja celów strategicznych firmy, krótko i długoterminowych,

  • zapoznanie się z obowiązującym systemem wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej oraz ocena jego efektywności,

  • poznanie oczekiwań decydentów co do zmian w obowiązującym systemie.


 2. Analiza rynkowych stawek wynagrodzeń.
  • przeprowadzenie analizy porównawczej wynagrodzeń menedżerów w Państwa firmie z grupą porównywalnych spółek według ustalonych kryteriów.


 3. Budowa systemu wynagradzania.
  • ustalenie struktury pakietu wynagrodzeń,

  • ustalenie wysokości wynagrodzenia podstawowego,

  • opracowanie systemu motywacyjnego krótkoterminowego oraz kryteriów oceny wyników,

  • opracowanie programów motywacyjnych długoterminowych. Dobór odpowiednich instrumentów finansowych w celu powiązania wysokości wynagrodzenia z wynikami spółki oraz zapewnienia optymalizacji podatkowej.


 4. Wdrożenie zaprojektowanego systemu wynagradzania w spółce.


KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU
Koszt oraz czas trwania projektu uzależniony jest od wielkości oraz złożoności przedsiębiorstwa.