Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla

01.01.2001
Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla

Autor: Andrzej Patulski

ISBN: 8371874707

Wydawca: Oddk Gdańsk 2001, B5, str. 2056

W książce zaprezentowano sposoby rozwiązywania konkretnych problemów z uwzględnieniem sytuacji prawnej przedsiębiorstw prywatnych i państwowych w 2001 roku. Zagadnieniom tym poświęcono szczegółowy komentarz. W rozdziale pierwszym wskazano różnice w statusie prawno-organizacyjnym top menedżmentu i pozostałej kadry zarządzającej, a także implikacje w zakresie doboru form oraz narzędzi zatrudniania i wynagradzania obu grup specjalistów. W dalszych rozdziałach podjęto zagadnienia kontraktów menedżerskich i kierowniczych, klauzul autonomicznych, zakazu konkurencji.
Dwa ostatnie rozdziały dotyczą zasad zatrudniania i wynagradzania członków zarządu i dyrektorów spółek kapitałowych oraz osób zarządzających przedsiębiorstwem państwowym. Praktyczne wykorzystanie poradnika ułatwiają załączniki wzorów umów, kontraktów, regulaminów oraz wybór aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego.