Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

01.01.2007
Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Autor: Sylwia Stachowska

ISBN: 978-83-7285-313-4

Wydawca: Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2007, 438 str., B5

W warunkach nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej losy firm zależą w coraz większym stopniu od kosztów pracy. Zainteresowanie nimi nie ogranicza się jednak do ich zminimalizowania, lecz coraz częściej podejmowane są starania zmierzające do określenia związku bieżącego i długoterminowego udziału kosztów pracy w strategii rozwoju organizacji. Koszty są jednak kategorią obrachunkową, zarządzanie firmą wymaga tymczasem nadania im wartości operacyjnej. Chodzi tu o pełniejsze uwzględnienie ich struktury, zróżnicowania i aspektów motywacyjnych tak, aby z pracowników uzyskać dostosowany do specyfiki organizacji kapitał ludzki. W proponowanym przez Autorkę sformułowaniu rola wynagrodzenia jest ujmowana jako aktywna, dynamizująca strategię rozwoju organizacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.