Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Wynagrodzenia w małych i średnich firmach

01.01.2005
Wynagrodzenia w małych i średnich firmach

Autor: Marta Juchnowicz (red.)

Wydawca: Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005, 146 str., B5

Efektywność rozwiązań w dziedzinie wynagrodzeń, zarówno w aspekcie kosztowym jak i motywacyjnym, jest warunkiem pełnego wykorzystania wielkiego potencjału, jaki tkwi w sektorze MSP. Tymczasem rozpoznanie tego zagadnienia w realiach polskich firm jest ograniczone. Żaden z dotychczasowych raportów o stanie sektora MSP nie zawiera informacji o wynagrodzeniach. Także badania rynku wynagrodzeń prowadzone przez wyspecjalizowane firmy konsultingowe, rzadko i w ograniczonym zakresie dotyczą tego sektora. Niniejsza publikacja wypełnia tę lukę, prezentując wyniki badań prowadzonych przez zespół pracowników Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie na temat zróżnicowania, dynamiki i struktury wynagrodzeń w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ambicją Autorów było wielostronne spojrzenie na wynagrodzenia w MSP. Dlatego, w miarę możliwości, wyniki własnych analiz porównywali i uzupełniali dostępnymi wynikami z innych badań sektora MSP w Polsce. W opracowaniu zaprezentowano także analizę sposobów wynagradzania w małych i średnich przedsiębiorstwach w wybranych krajach Unii Europejskiej. Ustalenie stanu faktycznego zainspirowało Autorów do wskazania kierunków działań, zmierzających do zwiększenia efektywności nakładów ponoszonych przez pracodawców z tytułu kosztów pracy, a równocześnie podniesienia ich skuteczności motywacyjnej.