Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Systemy wynagrodzeń 2

04.08.2009
Systemy wynagrodzeń 2

Autor: Zofia Jacukowicz

ISBN: 8386890606

Wydawca: Poltext 1999, B5, str. 180

W książce została podjęta próba odpowiedzi na pytania: jak wynagradzać pracowników, w jaki sposób ich motywować, czy dopuścić ich do współzarządzania firmą, czy skupić się na opłacaniu wkładu i czasu pracy, czy uwzględniać także preferencje związane z wolnym czasem, zdrowiem, rekreacją itp. Autorka przedstawia doświadczenia krajów Unii Europejskiej, które przyjęły różne rozwiązania. Opisuje sposoby realizacji zasady sprawiedliwości (godziwego wynagrodzenia), prezentuje systemy płac w renomowanych firmach, również ze Stanów Zjednoczonych. Omawiając formy wynagrodzeń wiele miejsca poświęca nowym ich elementom, takim jak udział w zyskach lub udział w kapitale firmy. Materiały zawarte w książce pochodzą z lat dziewięćdziesiątych i zawierają wiele interesujących informacji (m.in. dokładne dane na temat płac dyrektorów firm zachodnich, wskaźniki kosztów płacy, grupy zaszeregowania z opisem stanowisk pracy, planowane wskaźniki płac). Autorka wskazuje, jakie doświadczenia Unii Europejskiej warto wykorzystać w Polsce i w jaki sposób rozwiązania tam stosowane mogłyby usprawnić politykę płac naszych przedsiębiorstw. Uważa, że różnorodność systemów płac, jakie występują w Polsce i na Zachodzie świadczy o tym, iż nie ma jednego idealnego rozwiązania. System płac jest bowiem elementem systemu kierowania i powinien być powiązany z organizacją i metodami zarządzania przedsiębiorstwem. Książkę polecamy szerokim kręgom Czytelników - władzom centralnym i lokalnym, związkom zawodowym, pracodawcom i pracobiorcom, kierownikom i pracownikom przedsiębiorstw, a także wykładowcom i studentom, którzy w przyszłości decydować będą o tym, aby godziwe wynagrodzenie nie było tylko frazesem.