Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce

01.01.2014
Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce

Autor: Joanna Nieżurawska

ISBN: 978-83-7285-523-7

Wydawca: Wydawnictwo TNOiK, 2010, 208 s.

Współczesne uwarunkowania stawiają przedsiębiorstwa wobec konieczności ciągłych zmian
i ulepszeń. Elastyczny system wynagrodzeń to zespół mechanizmów regulujących procesy płacowe w przedsiębiorstwie
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów.
I. Teoretyczne podstawy elastycznych systemów wynagrodzeń.
II. Koncepcje elastycznych systemów wynagrodzeń.
III. Pakietowe systemy wynagrodzeń i ich uelastycznienie
IV. Elastyczne systemy wynagrodzeń w przodujących przedsiębiorstwach w Polsce
V. Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego