Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Budowa systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie. Pomocnicze materiały dydaktyczne.

01.01.2002
Budowa systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie.  Pomocnicze materiały dydaktyczne.

Autor: Walas-Trębacz Jolanta, Tyrańska Małgorzata

ISBN: 83-7252-115-8

Wydawca: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2002, s.57

Spis treści:
Wstęp
1. Części składowe systemu wynagradzania
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Struktura płacy
1.3. Formy płac
1.4. System taryfowy
2. Powiązanie wartościowania pracy z systemem wynagradzania
2.1. Istota wartościowania pracy w przedsiębiorstwie
2.2. Klasyfikacja metod wartościowania pracy
3. Metodyka usprawniania systemu wynagradzania
4. Studium przypadku: System motywacyjny na przykładzie Huty Szkła
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
4.2. Struktura organizacyjna Huty Szkła
4.3. Zatrudnienie w Hucie Szkła
4.4. Rodzaje form płacy stosowane w Hucie Szkła
4.5. Wykorzystanie metody wartościowania pracy Hagnera i Wenga jako uniwersalnej metody analityczno-rangowej wartościowania pracy
4.6. Zasady tworzenia i gospodarowania funduszami wydzielonymi z funduszu wynagradzania
4.7. Sposób tworzenia (wyliczania) funduszu bazowego na poszczególne miesiące