Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA

01.01.2000
Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA

Autor: Zofia Jacukowicz

ISBN: 83-87890-17-0

Wydawca: Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2000 B5, 181 stron

Książka prezentuje analizę porównawczą płac, obejmującą relacje wynagrodzeń w Polsce i w krajach Unii Europejskiej z uwzględnieniem specyfiki każdego kraju. Analiza obejmuje zarówno płace w sektorze prywatnym, jak i w publicznym. Przedstawia ponadto działania, jakie powinny być podjęte w Polsce, aby zwiększyć skuteczność systemów płac, systematycznie podwyższać wynagrodzenia, zapewnić ich związek z pracą i motywację do osiągania lepszych efektów oraz prawidłowe proporcje relacji płac w Polsce: i ich zmiany w krajach Unii Europejskiej w ostatnich latach. Kolejne rozdziały książki poświęcone są zagadnieniom: relacji płac kobiet i mężczyzn; płacy minimalnej; systemom płac w krajach Unii Europejskiej i w USA, przy czym są to tylko wybrane informacje dotyczące nowych kierunków opłacania pracowników, a zwłaszcza różnych form partycypacji finansowej. Rozdział końcowy omawia wyniki analizy oraz różnorodne podejścia do kwestii prawidłowych proporcji płac. Z analizy wynika, że relacje płac wykazują pewne ewidentne wypaczenia, stanowi to jednak mniejszy problem, aniżeli niski poziom wynagrodzeń w Polsce. Potrzeba wzrostu wynagrodzeń i likwidacji dysproporcji płac są głównym wątkiem tematycznym ostatniego rozdziału.