Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Zmiany wewnętrznej struktury wynagrodzeń

04.08.2009
Zmiany wewnętrznej struktury wynagrodzeń

Autor: Zofia Jacukowicz

Wydawca: IPiSS Warszawa 1996, A5, str. 49

Prawidłowość systemu płac przejawia się m.in. w wewnętrznej strukturze wynagrodzeń. W okresie centralnego zarządzania była ona nadmiernie rozbudowana, zaciemniając związek płacy z pracą, zawierała także składniki socjalne rozrywając związek, o którym mowa. Miało to jednak określone przyczyny i wiązało się z obowiązującymi wówczas przepisami. Powstają więc pytania, do jakiego stopnia przedsiębiorstwa korzystające z obecnych zasad gospodarki rynkowej zmieniają zasady wynagradzania i wewnętrzną strukturę płac i jakie zadania w tym zakresie jeszcze pozostały. Celem niniejszej ekspertyzy jest odpowiedź na te pytania.Praktyka gospodarcza wskazuje, że mimo uprawnień do swobodnego kształtowania płac własne systemy wynagrodzeń firmy nadal funkcjonują wadliwie, nie zapewniając opłacania pracy według jej wartości, nie prowadząc do właściwych proporcji płac ani do lepszych wyników pracy i pełnego wykorzystania możliwości pracowników. Problem ten zostanie przeanalizowany na podstawie kształtowania się wewnętrznej struktury wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Przedstawione zostaną także zmiany, które zaszły w tej dziedzinie latach 90. w stosunku do sytuacji w okresie centralnego zarządzania gospodarką, oraz zasady funkcjonowania różnych składników wynagrodzeń.Analiza aktualnej wewnętrznej struktury płac zostanie przeprowadzona w porównaniu do sytuacji, która w tym zakresie występowała w 1981 r