Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia za pracę

01.01.2005
Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia za pracę

Autor: Danuta Klucz

ISBN: 83-74261-86-2

Wydawca: 2005, 190 str. B5, oprawa miękka klejona

Problematyka wynagrodzenia za pracę stanowi jeden z najistotniejszych, ale i dość złożonych aspektów prawa pracy.
Jest ona domeną regulacji zakładowych, i wiąże się z licznymi zakazami i nakazami w stosunku do pracodawcy ponoszącego odpowiedzialność wobec pracownika. Dlatego też niniejsza książka, przygotowana jako kompendium z zakresu zasad ustalania i wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz jego prawnej ochrony, kierowana jest przede wszystkim do pracodawców. Ma ona służyć jako nieodzowne narzędzie w polityce płacowej każdej firmy, ułatwiając interpretację przepisów oraz wskazując właściwe procedury. Umożliwia to przystępny komentarz, przykłady zastosowanych rozwiązań, szczegółowe omówienie struktury wynagrodzenia za pracę. Na uwagę zasługuje wyjaśnienie skomplikowanych zasad dokonywania potrąceń i odliczeń z zarobków pracowniczych, jak również kwestii związanych ze zmianą warunków płacowych oraz z tworzeniem regulaminów wynagradzania. Praktyczny charakter nadają opracowaniu wzory pism i pozwów oraz bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Danuta Klucz ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obecnie specjalizuje się w zakresie prawa pracy. Jest autorką wielu artykułów prasowych dotyczących prawa pracy, prawa cywilnego i administracyjnego, a także książek: Kobieta w firmie, Odpowiedzialność pracownicza a ochrona interesów pracodawcy oraz Wypowiadanie umowy o pracę – przewodnik dla pracodawcy. Współpracuje z „Gazetą Prawną”.

Kontakt z redaktorem [email protected]