Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Wynagrodzenia w sektorze publicznym i prywatnym

01.01.2003
Wynagrodzenia w sektorze publicznym i prywatnym

Autor: Zdzisław Czajka

ISBN: 83-87890-41-3

Wydawca: Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2003, 104 str., B5

Celem nieniejszej pracy jest prezentacja systemów płac małych i średnich przedsiębiorstw głównie w drugiej połowie lat 90., a więc w kilka lat po wprowadzeniu zasad gospodarki rynkowej, oraz ustalenie podstawy oceny ich poprawności. Czy podstawą tą mają być współczesne sposoby motywowania, lansowane głównie przez teoretyków, czy doświadczenia nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw zagranicznych, czy wreszcie różne elementy systemu płac jako narzędzia skutecznego i efektywnego motywowania? W pracy poświęcono również sporo uwagi różnicom w kształtowaniu płac w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych oraz relacjom płac między nimi. W ocenie relacji płac w sektorze publicznym uwzględniono nie tylko przedsiębiorstwa państwowe, ale i samorządowe, a także administrację rządową i samorządową.