Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracownikó

01.01.2014
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracownikó

Autor: Wojas Maria

ISBN: 9788372282774

Wydawca: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2011, 341 s.

Książka pt. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników -dokumentacja i ewidencja księgowa - jest podręcznikiem przeznaczonym dla szerokiego grona odbiorców zdobywających lub uzupełniających wiedzę z rachunkowości finansowej.
Książka stanowi materiał szkoleniowy na kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), prowadzony przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zgodnie z celem tego kursu - specjalista ds. rachunkowości winien nabyć m.in. umiejętności w zakresie:
obliczania wynagrodzeń i przygotowywania wymaganych informacji
składnikach wynagrodzeń pracowników,
gromadzenia informacji i prowadzenia ewidencji niezbędnych rozliczeń podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zasiłków chorobowych i innych, wypłacanych we własnym imieniu
w imieniu ZUS,
sporządzania deklaracji podatkowych i ubezpieczeń społecznych oraz
dokonywania terminowych rozliczeń tych płatności z odpowiednimi
instytucjami.
Książka może być również zalecana na inne kursy, np. Zatrudnienie i płace, czy też Kadry i place. Kursy o takiej tematyce są organizowane przez jednostki organizacyjne Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Niniejsze opracowanie może być również pomocne dla praktyków życia gospodarczego, tj. pracowników działów kadrowo płacowych czy osób zajmujących się dokumentowaniem i rozliczaniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych, które chcą samodzielnie zapoznać się z tą problematyką.