Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Strategie wynagrodzeń

01.01.2004
Strategie wynagrodzeń

Autor: Borkowska Stanisława

ISBN: 83-89355-34-5

Wydawca: Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004, 270 str., B5, okładka miękka

Opis: Nowe, uaktualnione wydanie książki wyróżnionej NAGRODĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU W 2002 ROKU.

Efektywne i konkurencyjne systemy wynagrodzeń jako istotny czynnik motywowania ludzi do pracy powinny być powiązane z celami i strategią firmy - wychodząc z tego podstawowego założenia, autorka prezentuje różnorodne sposoby wynagradzania pracowników oraz sytuacje, w jakich mogą być stosowane. Szczegółowo analizuje wszystkie aspekty wynagrodzeń, począwszy od wyboru odpowiedniego systemu, a skończywszy na metodach sprawnego nim zarządzania.
Analizie poddane są m.in.:
- funkcje, składniki wynagrodzeń oraz kierunki zmian systemów,
- procedury projektowania systemów wynagrodzeń oraz podsystemów funkcjonalnych, organizacyjnych i podsystemów dla specyficznych grup zatrudnionych,
- struktura wynagrodzeń całkowitych - wynagrodzenia pakietowe,
- metody wartościowania pracy i systemowa ocena efektów,
- rynkowe przeglądy wynagrodzeń - standardy jakościowe i wykorzystanie,
- wynagradzanie indywidualne i grupowe, udziałowe formy wynagrodzeń,
- rodzaje tabel płac i ich budowa, sposoby dokonywania podwyżek płac.
Autorka porusza wiele nowych i złożonych problemów, takich jak sposoby wykorzystania bodźców długoterminowych.
Prezentowane rozwiązania ilustruje przykładami zaczerpniętymi z praktyki firm polskich i zagranicznych.

Adresaci: dyrektorzy ds. zarządzania zasobami ludzkimi i pracownicy działów zasobów ludzkich, dyrektorzy finansowi i dyrektorzy firm.