Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Skuteczne wynagradzanie kadry menedżerskiej

01.01.2005
Skuteczne wynagradzanie kadry menedżerskiej

Autor: Kinowska Hanna

ISBN: 83-922724-0-4

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Rozwoju Kapitału ludzkiego, 2005

Zasadnicze pytanie stawiane w poniższym opracowaniu to, czy jest możliwe rzeczywiste oddziaływanie na menedżerów w taki sposób, aby skłonić ich do działania w interesie właścicieli. Jeśli tak, to jak wykorzystać do tego celu system wynagrodzeń. W opracowaniu wykorzystane są następujące pojęcia:
menedżer - osoba zajmująca najwyższe stanowisko w przedsiębiorstwie,
będąca dyrektorem zarządzającym, prezesem, członkiem zarządu,
kierująca firmą w imieniu właścicieli.
system wynagrodzeń - zestaw świadomie i celowo dobranych instrumentów, stanowiących harmonijną całość, nakierowany na osiąganie celów organizacji.
Książka adresowana jest do wszystkich, którzy mają wpływ na kształtowanie systemów wynagrodzeń kadry menedżerskiej oraz do studentów kierunków związanych z zarządzaniem. Stanowi kompleksowe ujęcie problemów związanych z wynagradzaniem kadry menedżerskiej w organizacji.