Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Regulamin wynagradzania z pełną dokumentacją

01.01.2008
Regulamin wynagradzania z pełną dokumentacją

Autor: Krzysztof Wiesław Żukowski

ISBN: 83-74265-12-6

Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, 148 s.

Wzorcowy przykład regulaminu wynagradzania z uwzględnieniem wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł, z kompletnym zestawem wszelkich druków dotyczących wynagrodzeń.
To, co w sposób istotny wyróżnia ten regulamin spośród innych regulaminów to bardzo cenne przypisy, określające czy dany składnik wynagrodzenia jest opodatkowany i oskładkowany oraz czy jest wliczany do podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, czy też nie.
Regulamin zawiera także wzory na obliczanie kwot składników oraz druki do ich przyznawania, a także szczegółowo rozstrzyga jak poszczególne składniki są obliczane i pomniejszane o nieobecności.