Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Regulacja prawna i treść

01.01.2007
Prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Regulacja prawna i treść

Autor: Monika Nowak

ISBN: 978-83-7525-096-1

Wydawca: Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007, 362 str., oprawa miękka

Wynagrodzenie za pracę jest kategorią niezwykle złożoną, o dużej doniosłości społecznej, ekonomicznej i prawnej. Z jednej strony stanowi ono bowiem podstawowe źródło utrzymania za-sadniczej części społeczeństwa, nieodłączny element stosunku pracy, z drugiej zaś - nie jedyny, ale znaczący składnik kosztów pracy. Nic więc dziwnego, iż problematyka jego kształtowania wzbudza zainteresowanie na gruncie różnych dyscyplin naukoŞwych. O wynagrodzeniu można mówić - jak z powyższego wynika - z punktu widzenia jego wpływu na siłę nabywczą ludności i koszty produkcji, zastanawiać się nad jego motywacyjŞnym oddziaływaniem. Uzasadnione jest jednak również trakŞtowanie o nim w kontekście socjalnym. Trudno zatem absŞtrahować od faktu, iż pracownik, angażując w procesie pracy swą siłę, zdolności, umiejętności i kwalifikacje, oczekuje w zaŞmian zapłaty gwarantującej odpowiedni standard życia dla niego samego i jego rodziny. Z tej perspektywy nie jest obojętna wysokość wynagrodzenia ani zasady jego ustalania oraz wyŞpłacania. Rodzi się w efekcie pytanie, kiedy można je uznać za właściwe nie tylko w świetle mierników ekonomicznych, ale przede wszystkim ze względu na poczucie elementarnej spra-wiedliwości, z punktu widzenia godności osoby wykonującej pracę. W ten oto sposób dochodzimy do pojęcia wynagrodzenia godziwego. Jest to pojęcie mocno uwikłane aksjologicznie, zdeterminowane czynnikami społeczno-gospodarczymi, ale również posiadające swój wyraźny aspekt prawny. Jemu właśnie została poświęcona niniejsza książka.