Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z kalkulatorami na CD. Wydanie 2.

19.02.2014
Lista płac w praktyce.  Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z kalkulatorami na CD. Wydanie 2.

Autor: Anna Kopyść

ISBN: 978-83-255 -5684-6

Wydawca: C.H. Beck, Warszawa 2013

Osoby odpowiedzialne za płace niejednokrotnie muszą rozwiązywać nietypowe problemy, wykraczające poza ustalone schematy i wzory rozliczeń.

Jeżeli w Państwa pracy pojawiają się pytania dotyczące m.in. ustalania wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach, wyznaczania nowego terminu wypłaty, naliczania godzin nadliczbowych, rozliczania pracy w niedziele i święta, wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu, rozliczania pracy w nocy, wypłaty świadczeń chorobowych, dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków, przekroczeń podstawy składek emerytalno-rentowych – warto skorzystać z gotowych rozwiązań zamieszczonych w tej pozycji.

Więcej informacji i formularz zamówienia:
http://www.sklep.beckinfobiznes.pl/Lista-plac-w-praktyce.-Odpowiedzi-na-najtrudniejsze-pytania,product713.html