Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Handel międzynarodowy a zatrudnienie i płace: teoria i polskie doświadczenia

01.01.2006
Handel międzynarodowy a zatrudnienie i płace: teoria i polskie doświadczenia

Autor: Krzysztof Bartosik

ISBN: 83-92338-31-6

Wydawca: Instytut Nauk Politycznych. Polska Akademia Nauk, Warszawa 2006, 152 s.

Celem niniejszej pracy jest - po pierwsze - analiza koncepcji wyjaśniających mechanizmy i skutki oddziaływania handlu międzynarodowego na zatrudnienie i płace oraz metod badania tego oddziaływania, jakie sformułowano w teorii ekonomii w ostatnich dekadach XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odnoszącej się do wymiany, której podstawą są różnice w wyposażeniu w zasoby, z uwagi na istotność właśnie tego typu wymiany w przypadku polskiej gospodarki. Po drugie - empiryczna analiza wpływu handlu zagranicznego na zatrudnienia i płace w polskim przemyśle przetwórczym w latach 1994-2002, a w szczególności odpowiedź na pytanie, jaka była rola wymiany międzygałęziowej i wewnątrzgałęziowej oraz międzynarodowego outsourcingu w kształtowaniu wielkości i struktury zatrudnienia oraz relacji płacowych między poszczególnymi gałęziami przemysłu przetwórczego.