Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę

01.01.2007
Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę

Autor: Zofia Jacukowicz

ISBN: 978-83-87890-89-6

Wydawca: IPiSS, Warszawa 2007, B5, 182 strony

Książka powstała z inicjatywy Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i stanowi wszechstronną analizę funkcjonowania minimalnego wynagrodzenia w Polsce oraz informację o płacach minimalnych w innych krajach Unii Europejskiej. Omówiono w niej między innymi zagadnienia celowości ustalania kategorii płacy minimalnej, jej funkcji oraz przyczyn tak szczegółowej regulacji i wyodrębnienia z całokształtu polityki płac zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Praca zawiera szerokie badania empiryczne wykorzystujące statystyczne mierniki minimalnego wynagrodzenia, a zwłaszcza jego wieloletnie relacje do płacy przeciętnej i do minimum socjalnego oraz ich ocenę z dwóch punktów widzenia: poprawności opłacania pracy i kosztów utrzymania. Omówiono również wpływ czynników różnicowania płac, jak: wykształcenie, wiek i staż pracy, zawód, płeć pracownika, wielkość zakładu pracy, sektor własności. Jest to pierwsza, prawdopodobnie nie tylko w Europie, tak obszerna analiza płacy minimalnej przeprowadzona w powiązaniu z kryteriami różnicowania płac. Praca zawiera także wyniki własnych, obszernych badań dotyczących między innymi oceny obecnej wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz poglądów na jego właściwy poziom wyrażanych przez pracodawców i pracowników, w tym ocenę celowości i konsekwencji jego podwyższenia. Omówiono również szarą strefę wynagrodzeń, a zwłaszcza zakres i przyczyny jej występowania. We wnioskach zarekomendowano ustalanie minimalnego wynagrodzenia w relacji do płacy przeciętnej.