Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Księgarnia

Album wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce

01.01.2002
Album wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce

Autor: Zofia Jacukowicz

Wydawca: IPiSS Warszawa 2002, 118 stron

Celem książki jest informacja o wynagrodzeniach w krajach Unii Europejskiej, ich wysokości, pionowych rozpiętości, wzajemnych relacji płac pracowników różnych zawodów, ich zależności od wykonywanego zawodu i branży, w której pracują. Przedmiotem badań jest również poziom płac, rozumiany jako siła nabywcza wynagrodzeń oraz koszty pracy. Analiza obejmuje także dane dla Polski, które przedstawiono porównawczo, a w przypadku poziomu pałac nasze wynagrodzenia stanowią punkt odniesienia do oceny różnic siły nabywczej wynagrodzeń w różnych krajach. Prezentowane dane są w pewnym stopniu unikalne, gdyż do ich opracowania korzystano z różnych, często trudno dostępnych źródeł.