Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Zgodność systemów wynagradzania instytucji finansowych z unijną dyrektywą CRD III

Od 1 stycznia 2012 roku weszły w życie uchwały 258/2011 i 259/2011 Komisji Nadzoru Finansowego, które mają na celu dostosowanie polskich przepisów do wymogów Dyrektywy 2010/76/UE Parlamentu Europejskiego (tzw. CRD III). W celu realizacji uchwał banki oraz inne instytucje finansowe działające w Polsce są zobowiązane do zmiany strategii zarządzania wynagrodzeniami. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy sposobu konstruowania pakietu wynagrodzeń osób piastujących kluczowe stanowiska.

DLA KOGO?


Naszą ofertę kierujemy do wszystkich instytucji, które zostały objęte uchwałami 258/2011 i 259/2011, w tym:
  • banków (w tym banków spółdzielczych),

  • oddziałów instytucji kredytowych z siedzibą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

  • domów maklerskich,

  • banków prowadzących działalność maklerską,

  • zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską w Polsce.


PRZEBIEG PROJEKTU


W ramach projektu dokonamy przeglądu polityki wynagrodzeń, pod kątem zmian, jakie wprowadzają powyższe uchwały. W oparciu o wewnętrzne regulaminy, opisy stanowisk pracy zidentyfikujemy kluczowe stanowiska.

Kolejne etapy projektu obejmują:
  • analizę dostosowania polityki wynagrodzeń do zaleceń Uchwał KNF,

  • wybór stanowisk objętych Uchwałami,

  • budowę pakietu wynagrodzeń dla osób objętych Uchwałami,

  • wdrożenie zmian w polityce wynagrodzeń.