Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018 Stefa premium Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport wskaźnikiHR 2019 zaproszenie

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Zgodność systemów wynagradzania instytucji finansowych z unijną dyrektywą CRD III

Od 1 stycznia 2012 roku weszły w życie uchwały 258/2011 i 259/2011 Komisji Nadzoru Finansowego, które mają na celu dostosowanie polskich przepisów do wymogów Dyrektywy 2010/76/UE Parlamentu Europejskiego (tzw. CRD III). W celu realizacji uchwał banki oraz inne instytucje finansowe działające w Polsce są zobowiązane do zmiany strategii zarządzania wynagrodzeniami. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy sposobu konstruowania pakietu wynagrodzeń osób piastujących kluczowe stanowiska.

DLA KOGO?


Naszą ofertę kierujemy do wszystkich instytucji, które zostały objęte uchwałami 258/2011 i 259/2011, w tym:
  • banków (w tym banków spółdzielczych),

  • oddziałów instytucji kredytowych z siedzibą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

  • domów maklerskich,

  • banków prowadzących działalność maklerską,

  • zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską w Polsce.


PRZEBIEG PROJEKTU


W ramach projektu dokonamy przeglądu polityki wynagrodzeń, pod kątem zmian, jakie wprowadzają powyższe uchwały. W oparciu o wewnętrzne regulaminy, opisy stanowisk pracy zidentyfikujemy kluczowe stanowiska.

Kolejne etapy projektu obejmują:
  • analizę dostosowania polityki wynagrodzeń do zaleceń Uchwał KNF,

  • wybór stanowisk objętych Uchwałami,

  • budowę pakietu wynagrodzeń dla osób objętych Uchwałami,

  • wdrożenie zmian w polityce wynagrodzeń.