Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

7 330 PLN

sprawdź dane miesięczne

6 966 PLN

sprawdź dane kwartalne

5 890 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

6 346 PLN
IV kwartał 2022
5 663 PLN
2021 Rok

6 346 PLN

sprawdź dane kwartalne

5 663 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

3 010 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

0.0%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

8.5%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

2 062 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 6 884 PLN
przemysł 6 707 PLN
przetwórstwo przemysłowe 6 475 PLN
budownictwo 6 424 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 6 551 PLN
transport i gospodarka magazynowa 6 607 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 5 012 PLN
informacja i komunikacja 11 859 PLN
obsługa rynku nieruchomości 6 973 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 5 341 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :