Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

7 430 PLN

sprawdź dane miesięczne

7 178 PLN

sprawdź dane kwartalne

6 654 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

6 733 PLN
IV kwartał 2022
6 346 PLN
2022 Rok

6 733 PLN

sprawdź dane kwartalne

6 346 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

3 490 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

14.7%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

3.6%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

2 250 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 7 508 PLN
przemysł 7 380 PLN
przetwórstwo przemysłowe 7 111 PLN
budownictwo 6 803 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 7 033 PLN
transport i gospodarka magazynowa 6 895 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 5 469 PLN
informacja i komunikacja 13 633 PLN
obsługa rynku nieruchomości 7 603 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 5 736 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :