Narzędzia Sedlak & Sedlak

Kalkulator wynagrodzeń

Przelicz zarobki brutto/netto, oblicz składki i koszty pracodawcy

0,00 PLN kwota netto
0,00 PLN kwota brutto
0,00 PLN łączny koszt pracodawcy
obliczenia dla umowy o pracę zmień kryteria obliczeń

Nie przekazano danych dotyczących wynagrodzeń.

podaj kryteria obliczeń
Koszty pracownika dla miesięcznego wynagrodzenia 0,00 PLN brutto
kwota netto0,00 PLN
ubezpieczenie emerytalne0,00 PLN
ubezpieczenie rentowe0,00 PLN
ubezpieczenie chorobowe0,00 PLN
ubezpieczenie zdrowotne0,00 PLN
zaliczka na PIT0,00 PLN
kwota brutto0,00 PLN
pokaż rozliczenie roczne
Wykres rozkładu kosztów pracownika

Rozliczenie roczne - umowa o pracę
Brutto Ubezpieczenie Podstawa
opodatkowania
Zaliczka na PIT Netto
emerytalne rentowe chorobowe zdrowotne
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty pracodawcy dla miesięcznego wynagrodzenia 0,00 PLN brutto
kwota brutto0,00 PLN
ubezpieczenie emerytalne0,00 PLN
ubezpieczenie rentowe0,00 PLN
ubezpieczenie wypadkowe0,00 PLN
Fundusz Pracy0,00 PLN
FGŚP0,00 PLN
koszty pracodawcy0,00 PLN
pokaż rozliczenie roczne
Wykres rozkładu kosztów pracodawcy

Rozliczenie roczne - umowa o pracę
Brutto Ubezpieczenie ZUS
łącznie
Składki na Koszty pracodawcy Łączny koszt wynagrodzenia
emerytalne rentowe wypadkowe Fundusz Pracy FGŚP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uwaga: Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26 roku życia.
***Od 1 października stawka podatku dla dochodów w pierwszym progu podatkowym zmieniła się z 18% na 17%, a koszty uzyskania przychodów zostają podwyższone.

Oblicz wysokość swojego świadczenia emerytalnego z tytułu PPK.
Dowiedz się, jak udział w PPK wpłynie na wynagrodzenie pracownika i koszty pracodawcy.
Kalkulator PPK - Pracowniczych Planów Kapitałowych »»Niniejszy kalkulator spełnia rolę informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego.
Wyniki nie powinny być wykorzystywane do wyliczania wynagrodzeń pracowników.