Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy: WIG-BUDOWNICTWO

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 243 001 000 PLN
  •   Zysk netto 5 327 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.65 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 26 380 000 PLN
  •   Aktywa 165 512 000 PLN
  •   Zatrudnienie 453 osób

Struktura akcjonariatu  • 63% - Petrofox Sp. z o.o
  • 21% - Impera Capital S.A.
  • 16% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Andrzej Wuczyński wiceprezes zarządu 7 696 0.09% Tak
Dariusz Mikrut prokurent 0 0% Nie
Józef Szawara prokurent 0 0% Nie
Arkadiusz Mączka prokurent 0 0% Nie
Przemysław Olton prokurent 0 0% Nie
Michał Wuczyński prezes zarządu 0 0% Tak
Mariusz Jędrzejczyk wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Robert Kasprzak członek zarządu 0 0% Nie
Wojciech Górecki prokurent 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Andrzej Witkowski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Wuczyński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Cezary Gregorczuk członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Klasicki członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Lucyna Stańczak-Wuczyńska wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz