Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia członków zarządów w 2018 roku"
Raport o wynagrodzeniach członków zarządów ukazuje się po raz piętnasty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 368 menedżerów (w tym 940 osób, które przepracowały cały 2018 rok) z 366 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wybrane regulacje prawne kształtujące wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych
W poniższym artykule przedstawiono krótkie omówienie wybranych regulacji prawych mających wpływ na politykę kształtowania wynagrodzeń wyższej kadry zarządzającej. W pierwszej kolejności omówione zostają regulacje polskie, potem europejskie, a na koniec amerykańskie.
 
 
Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2018 roku”
  • 366 spółek
  • 940 menedżerów
Maksymalne dopuszczalne wynagrodzenia roczne osób zarządzających, (wraz z wynagrodzeniem zmiennym) w 2018 roku, według nowej ustawy kominowej
Nowa "Ustawa Kominowa" zakłada pięć widełek płacowych uzależnionych od wielkości firmy. Szerokość tych widełek oraz potencjalny poziom maksymalnego dopuszczalnego rocznego wynagrodzenia osób zarządzających w danej spółce w 2018 roku, znajduje się w tabeli powyżej. Aby dana firma została zakwalifikowana do określonych widełek musi spełniać w jednym z dwóch ostatnich latach przynajmniej dwa z trzech kryteriów.
 
 
Miło nam, że jesteście Państwo naszymi subskrybentami.
Tutaj można zrezygnować z otrzymywania Executive Compensation Bulletin.