Zarobki menedżerów

Józef Szawara prokurent AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Spółka: AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA

Rok: 2015

Branża: Budownictwo


Funkcja pełniona w zarządzie na dzień 26.05.2015: prokurent
Czy przepracował cały rok 2015? Nie

Sprawdź wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej


Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz