Polecamy raport:
Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla
Zobacz również
Executive Compensation Bulletin

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani informacjami na temat wynagrodzeń menedżerów polecamy nasz biuletyn - Executive Compensation Bulletin

Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Informatyka

Indeks giełdowy: WIG-INFORMATYKA

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 720 889 000 PLN
 •   Zysk netto -8 737 000 PLN
 •   Zysk na akcję -0.87 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 94 410 000 PLN
 •   Aktywa 300 317 000 PLN
 •   Zatrudnienie 737 osób

Struktura akcjonariatu • 10% - Legg Mason TFI S.A.
 • 10% - PTE Allianz Polska S.A.
 • 9% - Aviva PTE Aviva BZ WBK
 • 5% - Nationale – Nederlanden OFE
 • 5% - OFE PZU „Złota Jesień”
 • 61% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Paweł Jaguś prezes zarządu 319 514 3.08% Tak
Jacek Suchenek wiceprezes zarządu 200 ~0% Tak
Justyna Stolarczyk prokurent 0 0% Tak
Monika Ponarad prokurent 0 0% Tak
Aleksander Plata wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Wojciech Strusiński wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Marek Tiahnybok wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wojciech Włodarczyk członek rady nadzorczej 1 721 0.02% Tak
Monika Hałupczak przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Michałowski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Jan Pilch wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Maciej Matusiak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Gwidon Skonieczny członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Piotr Woźniak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Wojciech Napiórkowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

Po zalogowaniu się do aplikacji
"Zarobki menedżerów"

Zobacz więcej

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 17 Wypełnij formularz