Polecamy raport:
Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla
Zobacz również
Executive Compensation Bulletin

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani informacjami na temat wynagrodzeń menedżerów polecamy nasz biuletyn - Executive Compensation Bulletin

Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Banki

Indeks giełdowy: WIG-20 WIG-30 WIG-BANKI

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 13 256 093 000 PLN
  •   Zysk netto 2 609 564 000 PLN
  •   Zysk na akcję 2.09 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 34 162 500 000 PLN
  •   Aktywa 266 939 919 000 PLN
  •   Zatrudnienie 29 220 osób

Struktura akcjonariatu  • 29% - Skarb Państwa
  • 7% - Aviva OFE
  • 5% - Nationale – Nederlanden OFE
  • 59% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Zbigniew Jagiełło prezes zarządu 11 000 ~0% Tak
Piotr Mazur wiceprezes zarządu 4 500 ~0% Tak
Jakub Papierski wiceprezes zarządu 3 000 ~0% Tak
Piotr Alicki wiceprezes zarządu 2 627 ~0% Tak
Jacek Obłękowski wiceprezes zarządu 512 ~0% Tak
Bartosz Drabikowski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Jarosław Myjak wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jerzy Góra przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Kilian członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Małgorzata Dec-Kruczkowska członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Tomasz Zganiacz wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Mirosława Boryczka członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Zofia Dzik członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Marczak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Mroczkowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Mirosław Czekaj wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jarosław Klimont członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

Po zalogowaniu się do aplikacji
"Zarobki menedżerów"

Zobacz więcej

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 17 Wypełnij formularz