Polecamy raport:
Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla
Zobacz również
Executive Compensation Bulletin

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani informacjami na temat wynagrodzeń menedżerów polecamy nasz biuletyn - Executive Compensation Bulletin

Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej POLCOLORIT SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł materiałów budowlanych

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 50 646 000 PLN
  •   Zysk netto 486 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.00 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 20 430 000 PLN
  •   Aktywa 129 979 000 PLN
  •   Zatrudnienie 154 osób

Struktura akcjonariatu  • 66% - Barbara Urbaniak-Marconi
  • 12% - Porozumienie Akcjonariuszy Mniejszościowych Polcolorit S.A.
  • 10% - Wiktor Marconi
  • 12% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Barbara Urbaniak-Marconi prezes zarządu 11 805 101 65.86% Tak
Ireneusz Wolf wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wiktor Marconi przewodniczący rady nadzorczej 1 842 771 10.28% Tak
Łukasz Piasecki członek rady nadzorczej 10 ~0% Tak
Paweł Małkiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Paweł Wojtyczka członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Paweł Gońda wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki POLCOLORIT SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

Po zalogowaniu się do aplikacji
"Zarobki menedżerów"

Zobacz więcej

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 17 Wypełnij formularz