Polecamy raport:
Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla
Zobacz również
Executive Compensation Bulletin

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani informacjami na temat wynagrodzeń menedżerów polecamy nasz biuletyn - Executive Compensation Bulletin

Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Finanse inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 10 292 000 PLN
  •   Zysk netto 494 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.05 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 40 140 000 PLN
  •   Aktywa 29 930 000 PLN
  •   Zatrudnienie 59 osób

Struktura akcjonariatu  • 65% - PBS Sanok
  • 6% - BPH TFI S.A.
  • 29% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jerzy Biel prezes zarządu 98 050 0.94% Tak
Cecylia Potera prokurent 5 100 0.05% Nie
Sławomir Skorek prokurent 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Rysz członek rady nadzorczej 1 500 0.01% Tak
Wojciech Błaż przewodniczący rady nadzorczej 500 ~0% Tak
Bogusław Stabryła członek rady nadzorczej 240 ~0% Tak
Maciej Frankiewicz członek rady nadzorczej 100 ~0% Tak
Paweł Kołodziejczyk wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

Po zalogowaniu się do aplikacji
"Zarobki menedżerów"

Zobacz więcej

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 17 Wypełnij formularz