Polecamy raport:
Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla
Zobacz również
Executive Compensation Bulletin

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani informacjami na temat wynagrodzeń menedżerów polecamy nasz biuletyn - Executive Compensation Bulletin

Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł elektromaszynowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 66 068 000 PLN
 •   Zysk netto -1 070 000 PLN
 •   Zysk na akcję -0.04 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 17 700 000 PLN
 •   Aktywa 175 600 000 PLN
 •   Zatrudnienie 198 osób

Struktura akcjonariatu • 26% - Małgorzata Duda (z domu Wąs)
 • 16% - Urszula Gotz
 • 15% - Józef Duda
 • 12% - Małgorzata Duda (z domu Wiktor)
 • 10% - Henryk Gotz
 • 21% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Małgorzata Duda (z domu Wąs) prokurent 7 804 675 ~0% Nie
Józef Duda prezes zarządu 4 325 175 14.66% Tak
Małgorzata Duda (z domu Wiktor) prokurent 3 619 300 ~0% Nie
Henryk Gotz wiceprezes zarządu 2 962 500 10.04% Nie*
Stanisław Duda wiceprezes zarządu 0 0% Tak
* Osoba, która zasiadała w zarządzie spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Urszula Gotz wiceprzewodniczący rady nadzorczej 4 829 150 16.37% Tak
Joanna Duda-Szymczak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Anna Gotz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jakub Szymczak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Łukasz Duda członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Maciej Markiel przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

Po zalogowaniu się do aplikacji
"Zarobki menedżerów"

Zobacz więcej

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 17 Wypełnij formularz