Polecamy raport:
Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla
Zobacz również
Executive Compensation Bulletin

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani informacjami na temat wynagrodzeń menedżerów polecamy nasz biuletyn - Executive Compensation Bulletin

Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej PAGED SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł drzewny

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 820 946 000 PLN
 •   Zysk netto 44 422 000 PLN
 •   Zysk na akcję 1.56 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 798 250 000 PLN
 •   Aktywa 1 185 979 000 PLN
 •   Zatrudnienie 2 913 osób

Struktura akcjonariatu • 19% - Mespila Investments Limited
 • 10% - CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • 10% - CI Consulting Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
 • 9% - Fresita Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
 • 9% - Yellema Holdings Limited Delta Spółka Komandytowo-Akcyjna
 • 8% - Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
 • 8% - Ksati Investments Sp. z o.o. Delta Spółka Komandytowo-Akcyjna
 • 6% - Polski Instytut Inwestycyjny Sp. z o.o
 • 6% - YAWAL Spółka Akcyjna
 • 5% - „Paged” Spółka Akcyjna
 • 10% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Robert Ditrych wiceprezes zarządu 115 500 0.75% Tak
Rafał Godoj członek zarządu 3 798 0.02% Nie
Alicja Ditrych prokurent 0 0% Nie
Sebastian Kuciński prokurent 0 0% Nie
Daniel Mzyk prezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Spaczyński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Edmund Mzyk przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Wójcik wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Zofia Bielecka członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Grzegorz Kubica członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Przemysław Schmidt członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki PAGED SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

Po zalogowaniu się do aplikacji
"Zarobki menedżerów"

Zobacz więcej

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 17 Wypełnij formularz