Polecamy raport:
Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla
Zobacz również
Executive Compensation Bulletin

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani informacjami na temat wynagrodzeń menedżerów polecamy nasz biuletyn - Executive Compensation Bulletin

Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej P.A. Nova Spólka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy: WIG-BUDOWNICTWO

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 138 890 000 PLN
 •   Zysk netto 17 888 000 PLN
 •   Zysk na akcję 1.79 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 229 900 000 PLN
 •   Aktywa 778 921 000 PLN
 •   Zatrudnienie 198 osób

Struktura akcjonariatu • 24% - Budoprojekt Sp. z o.o.
 • 9% - Aviva Investors Poland TFI S.A.
 • 8% - Ewa Bobkowska
 • 8% - MetLife OFE
 • 6% - Stanisław Lessaer
 • 5% - Maciej Bobkowski
 • 40% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Ewa Bobkowska prezes zarządu 839 180 8.39% Tak
Stanisław Lessaer wiceprezes zarządu 637 900 6.38% Tak
Przemysław Żur wiceprezes zarządu 67 760 0.68% Tak
Jarosław Broda wiceprezes zarządu 55 000 0.55% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Bobkowski członek rady nadzorczej 445 600 4.46% Tak
Katarzyna Jurek-Lessaer członek rady nadzorczej 276 780 2.77% Tak
Sławomir Kamiński wiceprzewodniczący rady nadzorczej 3 000 0.03% Tak
Jerzy Biel przewodniczący rady nadzorczej 1 000 0.01% Tak
Miłosz Wolański członek rady nadzorczej 789 0.01% Tak
Tomasz Kozieł członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Leszek Iwaniec członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Paweł Ruka członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki P.A. Nova Spólka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

Po zalogowaniu się do aplikacji
"Zarobki menedżerów"

Zobacz więcej

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 17 Wypełnij formularz