Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-BUDOWNICTWO

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 1 275 431 000 PLN
  •   Zysk netto 32 466 000 PLN
  •   Zysk na akcję 1.62 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 260 000 000 PLN
  •   Aktywa 1 287 135 000 PLN
  •   Zatrudnienie 1 463 osób

Struktura akcjonariatu  • 50% - Acciona S.A.
  • 18% - OFE PZU „Złota Jesień”
  • 5% - Aviva PTE Aviva BZ WBK
  • 27% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jose Angel Andres Lopez wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Miguel Angel Heras Llorente wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Jacek Szymanek członek zarządu 0 0% Tak
Carlos Resino Ruiz członek zarządu 0 0% Tak
Andrzej Goławski prezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Neil Roxburgh Balfour członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Gawryś członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Francisco Adalberto Claudio Vazquez przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jose Manuel Terceiro Mateos członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Raimundo Fernandez Cuesta Laborde członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz