Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy: WIG-BUDOWNICTWO

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 94 804 000 PLN
  •   Zysk netto 460 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.23 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 25 820 000 PLN
  •   Aktywa 61 738 000 PLN
  •   Zatrudnienie 440 osób

Struktura akcjonariatu  • 49% - Mostostal Warszawa S.A
  • 11% - PTE PZU S.A.
  • 10% - Nationale – Nederlanden OFE
  • 30% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Leszek Frąckiewicz członek zarządu 0 0% Nie
Wiktor Guzek prezes zarządu 0 0% Nie
Alicja Sulkowska-Mliczek członek zarządu 0 0% Nie
Paweł Rakowski członek zarządu 0 0% Nie
Barbara Gronkiewicz członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Carlos Resino Ruiz wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jose Angel Andres Lopez członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Goławski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Barbara Gronkiewicz wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Jacek Szymanek członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marcin Kondraszuk członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Miguel Llorente członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Tadeusz Szymański członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz