Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel detaliczny

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 213 696 000 PLN
  •   Zysk netto 46 307 000 PLN
  •   Zysk na akcję 151.50 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 387 850 000 PLN
  •   Aktywa 194 965 000 PLN
  •   Zatrudnienie 1 081 osób

Struktura akcjonariatu  • 26% - Mirosław Misztal
  • 8% - Fair sp. z o.o.
  • 8% - Union Investment TFI S.A.
  • 58% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Mirosław Misztal prezes zarządu 7 987 000 26.13% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Adam Majka członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Anna Augustyniak – Kala członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Pierzyński wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Leszczyński przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Ryszard Zatorski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Zbigniew Wojnicki członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz