Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej MOJ SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł elektromaszynowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 61 693 000 PLN
  •   Zysk netto 203 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.02 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 8 840 000 PLN
  •   Aktywa 64 855 000 PLN
  •   Zatrudnienie 170 osób

Struktura akcjonariatu  • 47% - GK FASING S.A.
  • 53% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Henryk Kołodziej wiceprezes zarządu 3 005 0.03% Tak
Marian Bąk prezes zarządu 0 0% Tak
Piotr Stangrett wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Anna Bik członek rady nadzorczej 200 000 2.04% Tak
Andrzej Bik przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Kazimierz Bik członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Sławomir Kubicki wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Tadeusz Demel członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz