Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 45 219 633 PLN
 •   Zysk netto -2 424 125 PLN
 •   Zysk na akcję -1.00 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 21 050 000 PLN
 •   Aktywa 175 158 245 PLN
 •   Zatrudnienie 181 osób

Struktura akcjonariatu • 31% - Józef Mokrzycki
 • 16% - Elżbieta Mokrzycka
 • 13% - Anna Mokrzycka-Nowak
 • 13% - Tobiasz Mokrzycki
 • 13% - Wiktor Mokrzycki
 • 8% - AGIO RB FIZ
 • 6% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Józef Mokrzycki prezes zarządu 716 569 30.61% Tak
Elżbieta Mokrzycka wiceprezes zarządu 377 220 16.11% Tak
Anna Mokrzycka-Nowak wiceprezes zarządu 297 805 12.72% Tak
Tobiasz Mokrzycki wiceprezes zarządu 297 805 12.72% Tak
Wiktor Mokrzycki wiceprezes zarządu 297 805 12.72% Tak
Damian Atroszczak prokurent 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Janusz Mikuła przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jan Basta członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Kazimierz Janik członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Konrad Turzański członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Pietrzak członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz