Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy: WIG-BUDOWNICTWO

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 760 815 000 PLN
  •   Zysk netto 14 635 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.18 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 56 090 000 PLN
  •   Aktywa 950 995 000 PLN
  •   Zatrudnienie 590 osób

Struktura akcjonariatu  • 40% - Jerzy Mirgos
  • 12% - Nationale – Nederlanden OFE
  • 48% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jerzy Mirgos prezes zarządu 32 590 594 39.51% Tak
Sławomir Nowak wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Paweł Korzeniowski członek zarządu 0 0% Tak
Tomasz Sałata członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dariusz Jankowski przewodniczący rady nadzorczej 39 ~0% Tak
Agnieszka Bujnowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Waldemar Borzykowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Zakrzewski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Hubert Bojdo członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krystyna Byczkowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz