Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej Miraculum Spółka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł farmaceutyczny

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 30 965 165 PLN
 •   Zysk netto -3 035 468 PLN
 •   Zysk na akcję -0.51 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 20 050 000 PLN
 •   Aktywa 58 279 274 PLN
 •   Zatrudnienie 60 osób

Struktura akcjonariatu • 19% - Crystalwaters LLC sp. z o.o.
 • 11% - Monika Nowakowska
 • 6% - Fire Max sp. z o.o.
 • 5% - Wojciech Filipczyk
 • 59% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Monika Nowakowska prezes zarządu 961 615 10.55% Tak
Emilia Sójka prokurent 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dariusz Kielmans członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Grzegorz Golec przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Robert Ciszek wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Grzegorz Kubica członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Karol Tatara wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Filipczyk członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Paweł Gilarski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Piotr Smołuch członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Piotr Nadolski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marek Jankowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Janusz Auleytner członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki Miraculum Spółka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz