Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Hotele i Restauracje

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 52 308 927 PLN
 •   Zysk netto 4 061 233 PLN
 •   Zysk na akcję 0.55 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 33 730 000 PLN
 •   Aktywa 27 944 720 PLN
 •   Zatrudnienie 132 osób

Struktura akcjonariatu • 9% - Andrzej Domżał
 • 9% - Joanna Kowalewska
 • 9% - Milduks Limited
 • 9% - Raimita Limited
 • 64% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Paweł Kowalewski prezes zarządu 0 0% Tak
Paulina Walczak wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Piotr Mikołajczyk wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Andrzej Domżał członek rady nadzorczej 655 678 8.55% Tak
Barbara Osojca członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Tadeusz Zawadzki członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krystyna Domżał członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Wiesław Likus członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Dariusz Kowalik członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz