Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł chemiczny

Indeks giełdowy: WIG-CHEMIA

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 226 593 000 PLN
  •   Zysk netto 10 307 000 PLN
  •   Zysk na akcję 1.19 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 142 440 000 PLN
  •   Aktywa 157 990 000 PLN
  •   Zatrudnienie 495 osób

Struktura akcjonariatu  • 66% - Anabaza Ltd.
  • 8% - Pioneer Pekao Investment Management S.A.
  • 8% - Wiesław Żyznowski
  • 18% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wiesław Żyznowski prezes zarządu 6 443 652 74.55% Tak
Monika Sitko wiceprezes zarządu 164 500 1.90% Tak
Witold Kruszewski członek zarządu 4 244 0.05% Nie
Leszek Michnowski wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Urszula Żyznowska przewodniczący rady nadzorczej 12 438 0.14% Tak
Piotr Solorz wiceprzewodniczący rady nadzorczej 490 0.01% Tak
Jarosław Karasiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marian Słowiaczek członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Magda Baran członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Małgorzata Wieczerzak członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz